LISAS BLOGG

Här hittar du alla inlägg.

Röster om Lisa

Fler röster om varför Lisa Enckell ska bli Borgå stifts nästa biskop hittar du här.

Vi har i vår avgående biskop haft en modig och framsynt biskop som har arbetat för en kyrka i vår tid. Jag hoppas att det goda arbete han har gjort skall få en fortsättning. Därför vill jag stöda Lisa Enckell i valet av biskop till Borgå stift. Hon är entusiastisk och modig och har en mångsidig professionell erfarenhet från olika områden både inom kyrkan och i mediavärlden. Efter drygt trettio år som präst i stiftet blir jag glad över tanken på en biskop som i sin livstolkning också har ett kvinnoperspektiv som kan öppna nya perspektiv i ledningen av vårt stift.

Helene Liljeström | kyrkoherde, prost

Lisa har förmåga att uttrycka och formulera kyrkans budskap på ett språk som är tydligt och vardagsnära, som även den som inte är insatt i kyrkans vokabulär kan ta till sig. Lisa har en god inblick i både kyrkliga och samhälleliga frågor, hon har kunskap om olika kulturer och är öppen för gränsöverskridande verksamhet. Dessutom har Lisa ett brett kunskapsfält och samtidigt en stadig förankring i kyrkan och dess olika områden.

Heidi Jäntti | Kaplan

VI VILL HA LISA SOM BISKOP

Vi understödjer Lisa Enckell som biskop för Borgå stift. Vår lista inkluderar inte bara röstberättigande utan är öppen för alla som vill visa sitt stöd. Detta för att Lisa vill vara en folkets biskop och vill att det ska vara tydligt att hon har ett brett stöd. Om du vill uttrycka ditt stöd till Lisa så kan du göra det här.

A-H

 • Brita Ahlbeck, kaplan, Esbo
 • Lotta Ahlfors, ungdomsteolog, Ingå
 • Maria Ahrenberg, kundrådgivare, Esbo
 • Mia Aitokari, projektkoordinator, Lovisa
 • Vesa Aitokari, maskinmästare, Lovisa
 • Kaj Andersson, kaplan, Vanda
 • Johan Backholm, ped.mag, Vasa
 • Johanna Backholm, informatör, Vasa
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot, Helsingfors
 • Malena Björkgren, teologie doktor, församlingspastor, Åbo
 • Maria Björnberg, fil.mag, Helsingfors
 • Denise Blomqvist, teol.stud. Pargas
 • Kristina Brander, pensionär, Iniö
 • Henry Byskata, prost, Vasa
 • Catarina Bärlund-Palm, ledare för barnverksamhet, Tusby  
 • Kent Danielsson, prost, Kumlinge
 • Sonja Djupsjöbacka, lärare, Helsingfors
 • Stefan Djupsjöbacka, teologie doktor, pensionerad kyrkoherde, Sibbo
 • Camilla Ekholm, kaplan, Sibbo
 • Karin Eklund, pensionär, Malax
 • Christina Elving-Andersén, socionom, Helsingfors
 • Sirkka Liisa Enqvist, prost, Mariehamn
 • Barbro Eriksson, sjukhuspräst, Kyrkslätt
 • Malin Eriksson, teol.mag, överinspektör för bildningsväsendet, Pargas
 • Kira Ertman, tf kyrkoherde, Helsingfors
 • Nina Ewalds, docent i finansrätt, Helsingfors
 • Svante Ewalds, teologie doktor, prost h.c. i Stockholms stift, Helsingfors
 • Anna Friman, studerande, Tölby
 • Rose-Maj Friman, sjukhuspräst, Korsholm
 • Eija Grahn, församlingspastor, diakon, Åbo
 • Alina Granö, studerande, Helsingfors
 • Sara Grönqvist, kaplan, Pargas
 • Camilla Gunell, vicelantråd, Mariehamn
 • Peter Gustavson, prost, Åbo
 • Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Finström
 • Titi Gävert, sakkunnig, Esbo
 • Jeanette Hagman, talterapeut, Mariehamn
 • Kerstin Haldin-Rönn, pol.kand, Korsholm
 • Ann-Britt Hedman, pensionerad prost, Borgå
 • Sophia Heikkilä, skådespelare, Helsingfors
 • Emilia Herlin, tradenom, Esbo
 • Carina Hjelt, hälsovårdsmagister, psykoterapeut, familjerådgivare, Grankulla  
 • Liisa Hovila-Helminen, fil.mag, Lojo
 • Anna-Brita Hukka, spec.sjukskötare, pensionär, Tammerfors
 • Siv-Britt Höglund, fil.mag, pensionär, Vasa
 • Gyrid Högman, pensionerad rektor, Mariehamn
 • Jessica Högnabba, studentpräst, Helsingfors
 • Patricia Högnabba, konfirmandteolog, Helsingfors

I-O

 • Britta Idman, pensionerad ungdomsledare, arbetshandledare, Hangö
 • Matleena Ikola, oppilaitostyön pastori, Helsinki
 • Maria Immonen, Director, World Service, Lutheran World Federation, Geneve, Schweiz
 • Heli Inkinen, teologie doktor, universitetslärare, Åbo
 • Anita Ismark, kommunalråd, Korsnäs
 • Daniel Jakobsson, ungdomsarbetsledare, Helsingfors
 • Siv Jern, familjerådgivare, Vasa
 • Christer Johansson, Internal Communications Specialist, Vörå
 • Heidi Jäntti, kaplan, Sibbo
 • Rabbe Kajander, jordbrukare, Ekenäs/Raseborg
 • Kaisa Kariranta, pastori, tietokirjailija, Kerava
 • Juho Kankare, församlingspastor, Helsingfors
 • Lotta Keskinen, Investment Manager, Helsingfors
 • Bengt Klemets, docent, Sundom
 • Gerd Kummel-Kunnas, företagare, Karis
 • Pia Kummel-Myrskog, fil.mag, chef för det kyrkliga arbetet, präst, Helsingfors
 • Kaj Kunnas, fd Yle-journalist, free agent, Karis
 • Janette Lagerroos, präst, Nagu
 • Elina Lehdeskoski, kaplan, Lahtis
 • Gunlög Lemmetyinen, pensionär, tidigare lektor i vård, Åbo
 • Lotta Lerviks, t.f. utvecklingschef, Raseborg
 • Malin Lindblom, kaplan, Sundom
 • Sheila Liljeberg-Elgert, informatör, Kyrkslätt
 • Helene Liljeström, kyrkoherde, Sibbo
 • Mats Lillhannus, musiker, Åbo
 • Petra Lindblad, studentombud, Åbo
 • Daniela Lindgård, studerande, Helsingfors
 • Mats Lindgård, domprost, Borgå
 • Stina Lindgård, kyrkoherde, Borgå
 • Anne Lindholm, pensionär, Sibbo
 • Charlotta Livman, studerande, Helsingfors
 • Aino-Karin Lovén, kyrkoherde, Kyrkslätt
 • Gun Lundell, prost, Sibbo
 • Julia Lundsten, församlingspastor, Kimitoön
 • Lars Lundstén, docent, Akureyri (Island)
 • Hedvig Långbacka, fil.mag, redaktör, Helsingfors
 • Majken Löfman, pensionär, Helsingfors
 • Taru Matikainen, präst, Helsingfors
 • Aino-Kaarina Mäkisalo, präst, Helsingfors
 • Harri Nygren, Helsingfors
 • Marja Nygren, Helsingfors
 • Barbro Näse, pensionerad, teol.mag, psykoterapeut VET, familje- och parterapeut
 • Tia-Maria Nord, familjerådgivare, präst, Vasa
 • Ditte Nordqvist, teol.mag., Pargas
 • Camilla Norkko, lärare, pastor, Helsingfors
 • Mari Nurmi, barn- och ungdomsarbetsledare, Pargas
 • Arja Nyman, eläkeläinen
 • Peter Nynäs, professor, Åbo
 • Lenita Nylund, Lemland
 • Anne-Maria Oikarinen, sjukhuspräst, Helsingfors
 • Hilkka Olkinuora, prost, Ingå
 • Kerstin Ollandt, lärare, Munsala

 

 

P-Ö

 • Anu Paavola, församlingspastor, Vanda
 • Andrea Packalén, närvårdarstuderande, Helsingfors
 • Matti Peiponen, pastor, teologie doktor, Helsingfors
 • Monika Pensar, barnskötare, Helsingfors
 • Mari Puska, kyrkoherde, Mariehamn
 • Kira Rajala, studerande, Helsingfors
 • Maria Repo-Rostedt, präst, Helsingfors
 • Pia Rinne, verksamhetsledare, Grankulla
 • Helena Salenius, lärare, Helsingfors
 • Ulla Salmenheimo-West, pensionär, Vasa
 • Päivi Salmesvuori, pastor, docent, Helsingfors
 • Caroline Sandström, fil.dr., huvudredaktör, Helsingfors
 • Minna Silfvergrén, kaplan, Pernå
 • Annamari Simpanen, sjukhuspräst, Esbo
 • Rune Skogberg, fil.mag., Esbo
 • Ann-Sofi Storbacka, chef för familjerådgivningscentralen Raseborg, pastor, familjeterapeut, psykoterapeut, Raseborg
 • Karl-Gustav Storgårds, överste, Helsingfors
 • Margot Storm, pensionär, Åbo
 • My Ström, diakon, Helsingfors
 • Patrica Strömbäck, församlingspastor, ergoterapeut, Närpes
 • Daniela Strömsholm, musikledare, Helsingfors  
 • Anna Sundback, ped.lic, Vasa
 • Titti Sundblom, guldsmed, Mariehamn
 • Maria Sundblom-Lindberg, präst, psykoterapeut, Helsingfors
 • Annika Sylvin-Reuter, journalist, Helsingfors
 • Kalle Sällström, verksamhetsledare, Helsingfors
 • Annette Särs, pensionär, Helsingfors
 • Ulf Särs, pensionerad kyrklig informatör, Helsingfors
 • Ville Talola, toimittaja, yrittäjä, pastori, Kouvola
 • Johan Terho, präst, Helsingfors
 • Yvonne Terlinden, teologie doktor, församlingspastor, Karis
 • Anna-Leena Verkasalo, rovasti, Helsinki
 • Olle Victorzon, pensionär, Vasa
 • Eeva Vuola, präst, Åbo
 • Karin Wadenström, förskollärare, Sibbo
 • Mårten Wallendahl, journalist, Nairobi, Kenya
 • Christine Welander, pensionär, Åbo
 • Kjell J Wennström, VD, Åbo
 • Lillemor Wennerström, serviceansvarig, ergoterapeut, Åbo
 • Maria Widén, präst, Mariehamn
 • Olof Widén, sjökapten, Mariehamn
 • Ulla-Maj Wideroos, pensionär, Närpes
 • Jochum Wilman, klasskamrat, ungdomsledare, pensionär
 • Tuija Wilman, församlingspastor, Kyrkslätt
 • Eva Williams, präst, Houtskär/Norrköping
 • Maria Wikstedt, församlingspastor, Åbo
 • Rea Åkerfelt, pensionär, Iniö
 • Pia Öhman, socialarbetare, Helsingfors

Var med på Lisas lista!

Vill du vara med och visa ditt stöd till Lisa? Skriv under listan här! Du kommer att få ett mail från valmansföreningens ombud Ann-Sofi Storbacka inom kort för att bekräfta ditt stöd innan du kommer med på listan. Det går utmärkt att ställa sig bakom Lisa även om du inte är röstberättigad.

Erfarenheter

Helsinki_95Lisa Enckell

journalist, präst, teol.mag
född 1961 i Tammerfors

FAMILJ

gift
två fullvuxna barn från första äktenskapet samt
tre fullvuxna bonusdöttrar med familjer

STUDIER

teologie magister från Åbo Akademi, studier i humanistiska ämnen vid Helsingfors Universitet, journalistik vid Stockholms Universitet, språk och kultur vid Universidad Javeriana de Bogotá Colombia

KYRKLIG UTBILDNING

präst 1989 Åbo, missionär 1993-1995 Colombia, lång själavårdsutbildning 1997, Ignatiansk retreatledarutbildning 2008

KYRKLIGA FÖRTROENDE UPPDRAG

suppleant i Tomas och Johannes församlingsråd 2009-2014, Medl. i Hfors förs gemensamma kyrkofullmäktige 2007-2014 och som vice ordf.gem.kfmge Hfors 2011-2014, ledde fullmäktige 2011

MEDIEKUNNANDE

Radiored. o red. för andaktsprogrammen SR 97–02. Radiored. o red. för andakts programmen KT 01–09.
Freelance red. YLE Kulttuuri/Radio 07–11, 2011- fastanställd journalist vid Yle Kultur/ Yle Asia

INTRESSEN

kultur i alla former, villaliv, inredning, långa promenader