Röster om Lisa

Fler röster om varför Lisa Enckell ska bli Borgå stifts nästa biskop hittar du här.

Lisa har förmåga att uttrycka och formulera kyrkans budskap på ett språk som är tydligt och vardagsnära, som även den som inte är insatt i kyrkans vokabulär kan ta till sig. Lisa har en god inblick i både kyrkliga och samhälleliga frågor, hon har kunskap om olika kulturer och är öppen för gränsöverskridande verksamhet. Dessutom har Lisa ett brett kunskapsfält och samtidigt en stadig förankring i kyrkan och dess olika områden.

Heidi Jäntti | Kaplan

Lisa är djupt rotad i kyrkans andliga tradition och samtidigt hemmastadd i dagens medievärld. Hon har god kännedom om Borgå stift, men kommer också lite utifrån med överblick över rikskyrkan, den världsvida kyrkan och det samhälle vi lever i.

Maria Repo-Rostedt | Präst

Jag hade glädjen att som förtroendevald få jobba tillsammans med henne då hon som viceordförande för kyrkofullmäktige i Helsingfors kyrkliga samfällighet i praktiken skötte ordförandeskapet under en hel period, om jag minns rätt. Synnerligen professionell, engagerad, intresserad och balanserad. Hon klarar av vad som helst!

Karl Gustav Storgårds | Överste

Lisa representerar kyrkans framtid. Hennes mediekunskaper och breda kontaktnät stöder henne i uppgifterna som en biskop har. Hon är trygg i sig själv och i teologin.

Kira Ertman | tf Kyrkoherde

Lisa var min kollega på Stiftsrådet. Jag uppskattar hennes allmänbildning och förmåga att ifrågasätta. Hon vill och vågar leda fram till något nytt när det gamla inte längre fungerar. Och så har vi det gemensamt att vi båda jobbat i kyrkan i Latinamerika.

Pia Kummel-Myrskog | Chef för det kyrkliga arbetet, Finska Missionssällskapet

Jag stöder Lisa för jag tror hennes mångsidighet är hennes styrka. Hon är en utmärkt kommunikatör, en grundbult i allt ledarskap. Hennes insyn i det journalistiska ger bredd i hennes samhällssyn. Och så tycker jag det är dags för en kvinna som Lisa nu.

Kaj Kunnas | fd YLE-journalist, numera free agent

Lisa Enckell har kontaktytor åt många håll. Särskilt glad är jag över att hon har ett hem i retreatrörelsen, och ett hjärta för kyrkan.

Foto: Jonathan Terlinden

Yvonne Terlinden | TD, psykoterapeut, församlingspastor

Lisa står stadigt med båda benen i det svenska och finska språket – viktigt för en biskop.
Lisa har också en värdefull upplevelse av att vara den som är i minoritet – som finlandssvensk i Tammerfors. Samt att vara en utlänning i ett nytt land  och en upplevelse av ”utanförskap” genom sin tid som missionär i Colombia.

Tuija Wilman | församlingspastor i Kyrkslätts svenska församling

För mig är det viktigt att biskopen kan kommunicera också med dem som
inte är insatta i teologi och församlingsarbete eftersom jag ser att
biskopen är den som kommunicerar kyrka gentemot samhället. Då är det
viktigt att kunna kommunicera tydligt och med ett språk som alla – också
icke-invigda – begriper och som inte känns främmande. Kyrkan har en egen
vokabulär, ett inside-språk, och folkkyrkan ska inte ge signaler av att
vara en sluten krets eller som nånting svåråtkomligt. Lisas kännedom om
mediebranschen kommer att vara en stor tillgång i biskopsämbetet då kyrkan
behöver ha en aktiv roll i den pågående samhällsdebatten.

Malin Eriksson | Överinspektör, TM

Jag har arbetat med Lisa och lärt känna henne professionellt. Jag imponeras av hennes målinriktade klarsynthet, erfarna röst och tydliga vision – och hur hon samtidigt kan lyssna till andra och ta in deras perspektiv. Hon är en inspirerande och stark ledare som har stor integritet och teologiska skärpa.

Peter Nynäs | TD, professor och präst

Björn Vikström höll sitt löfte och övergår till andra uppgifter efter att ha varit biskop i närmare tio år.Nu är det äntligen dags att efter honom välja in en kvinna som mänskligt sett kan tänkas vara biskop lika länge.

Av de fyra kandidaterna anser jag Lisa vara den som bäst kan stå för en förändring i den hittills så dominerande maskulina beslutsfattarlinjen. Skall Borgå stift visa att man lever upp till vår kyrkas beslut att öppna upp för kvinnan till präst- och biskopsämbetet (1986, 1991), så skall det ske nu!

Lisa är den som rört sig ute i samhället, medievärlden och stora världen (som missionär). Hon är språkkunnig och den av kandidaterna som fullständigt behärskar finskan, något som behövs i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Hon har inte (ännu) åstadkommit doktors- och andra högre akademiska avhandlingar, men kan efter att ha lyssnat till fakta och argument, begrundat och tagit ställning, komma fram med sin teologiska position, som bär och ger hopp i dagens kyrka och samhälle. Hennes valspråk är ypperligt, tycker jag: Folkets kyrka – folkets biskop.

Henry Byskata | prost, kyrkoherde emeritus

Vi har i vår avgående biskop haft en modig och framsynt biskop som har arbetat för en kyrka i vår tid. Jag hoppas att det goda arbete han har gjort skall få en fortsättning. Därför vill jag stöda Lisa Enckell i valet av biskop till Borgå stift. Hon är entusiastisk och modig och har en mångsidig professionell erfarenhet från olika områden både inom kyrkan och i mediavärlden. Efter drygt trettio år som präst i stiftet blir jag glad över tanken på en biskop som i sin livstolkning också har ett kvinnoperspektiv som kan öppna nya perspektiv i ledningen av vårt stift.

Helene Liljeström | kyrkoherde, prost

I ett stift kan vi aldrig tänka och tycka helt lika. Det behöver och ska vi kanske inte heller göra men vi behöver känna att vi hör ihop, att vi tillsammans pekar på Gud, hoppet, kärleken, nåden. Att höra ihop handlar inte om en grupp av inbördes beundran, utan av en kyrka med låga trösklar och välkomnande ansikten.  Vi behöver en biskop som kan lyssna in och vara tydlig med vilken linje vårt stift och vår kyrka har. Vi behöver en biskop som vågar vara modig. Som aktivt tar ställning i ett snabbt förändrande samhälle. En biskop som reagerar på orättvisor och diskriminering. En biskop som aldrig glömmer visa på hoppet och ljuset. En sådan biskop tror jag Lisa Enckell skulle vara. Därför vill jag ge mitt stöd till henne.

Camilla Ekholm | Kaplan

Min biskop får gärna ha en doktorshatt hemma
men ännu viktigare är det att hen är en modig människa
som vill och vågar förändring. En lågmäld rebell med
mycket humor. En vild visionär som älskar teamwork.
En människa som vill göra nytta här och i världen.
En kyrklig ledare som har tatuerat in Jesus och
jämställdhet på armen och som ger sitt allt för
en hållbarare värld.

Maria Sundblom-Lindberg, | psykoterapeut, präst och publicist

I 30 år har kvinnor och män arbetat tillsammans som präster. Till stor glädje för oss i församlingarna. Men hittills har stiftets ledande tjänsteinnehavare som biskop, domprost, stiftsdekan och prästassessorer alla varit män. I det kommande valet har Lisa enligt min åsikt de personliga egenskaper, den utbildning, de erfarenheter och de värderingar som behövs för att framgångsrikt fungera som biskop. Lisa kan därför med fördel bli den första kvinnan i ledningen för Borgå stift.

Mats Lindgård | domprost, Borgå

Lisa – en oväntad glänta i skogen
”På den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande” (Tranströmer)
Därför röstar jag på Lisa!

Hon arbetar för en öppen folkkyrka, där ett liv i Kristi radikala efterföljelse är viktigare än dogmer och doktriner Lisa vänder sig inte enbart till det redan omvända fåret utan också till de 99 andra fåren som inte riktigt förstått varför kristen tro angår dem
Hon tar deras längtan, deras tvivel på allvar. Lisa svarar på deras rop på sammanhang , en gemenskap att verka i bortom konsumism och yta. En kyrka i världen men inte av världen. Lisa folkets biskop – Borgå stifts nästa biskop

Maria Widen | Präst

Ulf Särs | Pensionerad kyrklig informatör

När jag gjorde min pro gradu avhandling år 2018 om de kvinnliga prästernas situation i Borgå stift ansåg 84% av de tillfrågade kvinnliga prästerna att det åtminstone i någon mån är svårare för kvinnor än män att avancera i kyrkan. Det här kan tänkas bero på att kraven på kvinnor ofta är större än på män i arbetslivet. Nu finns det en chans att bevisa att de här påståendena inte längre håller sträck. Man behöver inte kunna allt när man går in i ett nytt uppdrag, man lär sig med tiden. Det är en fördel att Lisa kan komma med nya infallsvinklar på de gamla frågeställningarna som vårt stift fortfarande tampas med. Lisa har just de erfarenheterna som jag tror kan bidra till en livskraftig kyrka på svenska i vårt land. Därför ger jag Lisa min röst.

Janette Lagerroos | tf. kaplan

Jag känner Lisa bäst från mina år som förtroendevald. Vi jobbade för att reformera och modernisera Helsingfors kyrkliga samfällighet, landets största. I storleksordning och mångfald som hela Borgå stift. I Lisa har folkkyrkan en sann vän och förkämpe.

Lars Lundsten | fil.dr

Lisa Enckell och jag träffades i Lärkkullas matsal under Ungdomens kyrkodagar.– Vad tycker du är viktigt för en framtida biskop? frågade hon.
– Tydlighet, svarade jag. Någon som inte mumlar in sina åsikter i så mycket teologiska krumbukter att ingen förstår. Någon som sätter ner foten mot diskriminering, någon inte står still medan kyrkans medlemmar rör sig.
Vi pratade en lång stund, och hon, som varit journalist i många år, saknade, tack och lov, den vanliga, kyrkliga ängsligheten.
Och jag insåg att hon skulle bli en fenomenal biskop.
Det tog inte ens särkilt länge att förstå. Tydlighet har den fördelen.

Karin Erlandsson | Författare 

En trygg och modern ledare. En ledare som är närvarande. En folkets biskop. Allt detta får vi om vi väljer Lisa Enckell till vår biskop. Lisa är en energisk och klok människa. Just en sådan som vårt stift behöver. Därför stöder jag henne i biskopsvalet.

Ulla-Maj Wideroos | Pensionär, Närpes

”Jag är glad att det finns en färgstark, ungdomlig och modig biskopskandidat med bred arbetserfarenhet både inom och utanför kyrkan. För dagens unga är jämställdhet och alla människors lika värde självklara och viktiga värderingar. Jag hoppas att det skall vara så också för Borgå stift och att vi nu gör ett val som garanterar att vår kyrka lever i tiden och för framtiden. Efter valet hoppas jag kunna se mina tonåringar i ögonen och säga att jag var med och gjorde historia, inte för min skull och inte för Lisas skull, men för deras skull.”

Johan Backholm | Förtroendevald i Vasa svenska församling

Jag blev så glad då jag insåg att Lisa tackat ja till att kandidera. Jag känner henne sedan barndomen. Lisas lillasyster Ulla var en av mina bästisar på klassen i vår gemensamma skola, Svenska Samskolan i Tammerfors. Vi ser världen från ett minoritetsperspektiv, från en språkö, där man har fått vara uppfinningsrik för att kunna bevara sina två språk och sin dubbelidentitet. Jag är säker på att det ger Lisa en fin infallsvinkel i det kyrkliga livet där man som biskop både ska se den lilla församlingsmedlemmen och försvara den stora världsvida kyrkans existens i en splittrad värld.

Mia Aitokari | Projektkoordinator

Nu är det dags för Lisa Enckell och tydligare jämställdhet och rättvisa i kyrkan. Det vore att följa den stig Jesus visar på.

Monika Pensar | Barnsköterska