Om mig

Min man sa så här: “Breda nätverk både på det kyrkliga fältet och det mediala. En stark vilja att göra saker rätt och att föra ärenden till beslut i samarbete med andra. Olika arbetsuppgifter och arbetsgemenskaper har bekräftat detta. Lyssnande, diskuterande, frågande.”

Själv skulle jag beskriva mig så här:

  • tålmodig och temperamentsfull
  • from och liberal
  • dialogisk och analytisk

Genom olika arbetsuppgifter och möten med människor i olika kulturer har jag lärt mig hur viktigt det är att lyssna, vara närvarande och handla snabbt och rättvist. Den långa själavårdsutbildningen och studier både vid Åbo Akademi, Helsingfors och Stockholms Universitet samt Universidad Javeriana i Bogota har gett mig en bred allmänbildning, som har varit till stor nytta i mina arbetsuppgifter som teolog och journalist.

Livets motgångar och tillkortakommanden har lärt mig att uthärda smärta och ensamhet och att tålmodigt vänta att allting och alla slags erfarenheter vänds till det goda. Katarina av Sienna, Franciskus av Assisi och den ignatianska retreattraditionen har inspirerat mig och fördjupat insikten om att det alltid finns en utväg.

Under åren har jag också haft olika förtroendeuppdrag, dels inom kyrkan, dels inom präst- resp. journalistförbundet.