Camilla Ekholm | Kaplan

I ett stift kan vi aldrig tänka och tycka helt lika. Det behöver och ska vi kanske inte heller göra men vi behöver känna att vi hör ihop, att vi tillsammans pekar på Gud, hoppet, kärleken, nåden. Att höra ihop handlar inte om en grupp av inbördes beundran, utan av en kyrka med låga trösklar och välkomnande ansikten.  Vi behöver en biskop som kan lyssna in och vara tydlig med vilken linje vårt stift och vår kyrka har. Vi behöver en biskop som vågar vara modig. Som aktivt tar ställning i ett snabbt förändrande samhälle. En biskop som reagerar på orättvisor och diskriminering. En biskop som aldrig glömmer visa på hoppet och ljuset. En sådan biskop tror jag Lisa Enckell skulle vara. Därför vill jag ge mitt stöd till henne.