Heidi Jäntti | Kaplan

Lisa har förmåga att uttrycka och formulera kyrkans budskap på ett språk som är tydligt och vardagsnära, som även den som inte är insatt i kyrkans vokabulär kan ta till sig. Lisa har en god inblick i både kyrkliga och samhälleliga frågor, hon har kunskap om olika kulturer och är öppen för gränsöverskridande verksamhet. Dessutom har Lisa ett brett kunskapsfält och samtidigt en stadig förankring i kyrkan och dess olika områden.