Helene Liljeström | kyrkoherde, prost

Vi har i vår avgående biskop haft en modig och framsynt biskop som har arbetat för en kyrka i vår tid. Jag hoppas att det goda arbete han har gjort skall få en fortsättning. Därför vill jag stöda Lisa Enckell i valet av biskop till Borgå stift. Hon är entusiastisk och modig och har en mångsidig professionell erfarenhet från olika områden både inom kyrkan och i mediavärlden. Efter drygt trettio år som präst i stiftet blir jag glad över tanken på en biskop som i sin livstolkning också har ett kvinnoperspektiv som kan öppna nya perspektiv i ledningen av vårt stift.