Henry Byskata | prost, kyrkoherde emeritus

Björn Vikström höll sitt löfte och övergår till andra uppgifter efter att ha varit biskop i närmare tio år.Nu är det äntligen dags att efter honom välja in en kvinna som mänskligt sett kan tänkas vara biskop lika länge.

Av de fyra kandidaterna anser jag Lisa vara den som bäst kan stå för en förändring i den hittills så dominerande maskulina beslutsfattarlinjen. Skall Borgå stift visa att man lever upp till vår kyrkas beslut att öppna upp för kvinnan till präst- och biskopsämbetet (1986, 1991), så skall det ske nu!

Lisa är den som rört sig ute i samhället, medievärlden och stora världen (som missionär). Hon är språkkunnig och den av kandidaterna som fullständigt behärskar finskan, något som behövs i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Hon har inte (ännu) åstadkommit doktors- och andra högre akademiska avhandlingar, men kan efter att ha lyssnat till fakta och argument, begrundat och tagit ställning, komma fram med sin teologiska position, som bär och ger hopp i dagens kyrka och samhälle. Hennes valspråk är ypperligt, tycker jag: Folkets kyrka – folkets biskop.