Janette Lagerroos | tf. kaplan

När jag gjorde min pro gradu avhandling år 2018 om de kvinnliga prästernas situation i Borgå stift ansåg 84% av de tillfrågade kvinnliga prästerna att det åtminstone i någon mån är svårare för kvinnor än män att avancera i kyrkan. Det här kan tänkas bero på att kraven på kvinnor ofta är större än på män i arbetslivet. Nu finns det en chans att bevisa att de här påståendena inte längre håller sträck. Man behöver inte kunna allt när man går in i ett nytt uppdrag, man lär sig med tiden. Det är en fördel att Lisa kan komma med nya infallsvinklar på de gamla frågeställningarna som vårt stift fortfarande tampas med. Lisa har just de erfarenheterna som jag tror kan bidra till en livskraftig kyrka på svenska i vårt land. Därför ger jag Lisa min röst.