Johan Terho | Präst

Jag tycker det är viktigt med att klart och tydligt kunna kommunicera med omgivningen. För att det ska lyckas behöver man ha en klar uppfattning om ens egen ståndpunkt i saker och ting och det tycker jag att Lisa har. Som biskop behöver man vara redo att djärvt ta tag i såväl små som stora saker. Biskopen behöver veta när det dags att lyssna, dags att tala och dags att handla. Jag tycker att Lisa har utmärkta förutsättningar att vara biskop i vårt stift då hon är modig, kunnig och tydlig.