Kaj Kunnas | fd YLE-journalist, numera free agent

Jag stöder Lisa för jag tror hennes mångsidighet är hennes styrka. Hon är en utmärkt kommunikatör, en grundbult i allt ledarskap. Hennes insyn i det journalistiska ger bredd i hennes samhällssyn. Och så tycker jag det är dags för en kvinna som Lisa nu.