Kalle Sällström | Verksamhetsledare, förtroendevald

Kyrkan har många ansikten, men i många sammanhang är det biskopen som får representera kyrkan. Jag vill att min kyrka ska ha ett ansikte som är mänskligt, trovärdigt och lätt att närma sig. Lisa liknar min kyrka, därför stöder jag henne till biskop i Borgå stift. Många människor saknar i dag ett band till kyrkan, den andliga längtan finns där, men kyrkan känns avlägsen och svår. Jag tror att Lisa som biskop på ett fint sätt kan bygga broar mellan kyrka och folk.