Karl Gustav Storgårds | Överste

Jag hade glädjen att som förtroendevald få jobba tillsammans med henne då hon som viceordförande för kyrkofullmäktige i Helsingfors kyrkliga samfällighet i praktiken skötte ordförandeskapet under en hel period, om jag minns rätt. Synnerligen professionell, engagerad, intresserad och balanserad. Hon klarar av vad som helst!