Katarina Gäddnäs | Församlingspastor

Hur skall vi som kyrka bevara vår trovärdighet, vår relevans i ett
samhälle där många känner sig allt mer främmande för kyrkan? Hur kan vi
berätta och leva ut budskapet om kärlek, nåd och försoning så det blir
angeläget för människor? Vi står inför mycket stora utmaningar. Vi
behöver en Lisa som vill andlig fördjupning, som har specialkunskaper i
kommunikation, som har en andlig resning och stark utstrålning. Hennes
erfarenhet som lyssnare och själavårdare behövs i ett stift med stora
teologiska motsättningar. Vi behöver en biskop som på frågan om liberal
eller konservativ svarar radikal! Därför röstar jag på Lisa.