Kira Ertman | tf Kyrkoherde

Lisa representerar kyrkans framtid. Hennes mediekunskaper och breda kontaktnät stöder henne i uppgifterna som en biskop har. Hon är trygg i sig själv och i teologin.