Lars Lundsten | fil.dr

Jag känner Lisa bäst från mina år som förtroendevald. Vi jobbade för att reformera och modernisera Helsingfors kyrkliga samfällighet, landets största. I storleksordning och mångfald som hela Borgå stift. I Lisa har folkkyrkan en sann vän och förkämpe.