Malin Eriksson | Överinspektör, TM

För mig är det viktigt att biskopen kan kommunicera också med dem som
inte är insatta i teologi och församlingsarbete eftersom jag ser att
biskopen är den som kommunicerar kyrka gentemot samhället. Då är det
viktigt att kunna kommunicera tydligt och med ett språk som alla – också
icke-invigda – begriper och som inte känns främmande. Kyrkan har en egen
vokabulär, ett inside-språk, och folkkyrkan ska inte ge signaler av att
vara en sluten krets eller som nånting svåråtkomligt. Lisas kännedom om
mediebranschen kommer att vara en stor tillgång i biskopsämbetet då kyrkan
behöver ha en aktiv roll i den pågående samhällsdebatten.