Maria Björnberg | Förtroendevald, styrelseordförande

Från de gemensamma åren i Församlingsrådet vid det då nygrundade Johannes församling i Helsingfors, minns jag klart Lisas förmåga att utöva ledarskap på ett övervägt, lugnt men också modigt sätt. Hon skapade förtroende och var med om att bygga upp, då katedralen hotade att rämna. Jag tror att Borgå stift behöver Lisa idag, hon behövs för att påminna oss om att det är ute bland människorna, ute i samhället vi behövs för att påminna om tron, hoppet och kärleken. Det är många som längtar men inte vågar ta steget över tröskeln till våra kyrkor, därför behövs någon som kan tala ett språk som folk förstår och kan ta till sig. Lisa är vår biskop.