Maria Repo-Rostedt | Präst

Lisa är djupt rotad i kyrkans andliga tradition och samtidigt hemmastadd i dagens medievärld. Hon har god kännedom om Borgå stift, men kommer också lite utifrån med överblick över rikskyrkan, den världsvida kyrkan och det samhälle vi lever i.