Maria Sundblom-Lindberg, | psykoterapeut, präst och publicist

Min biskop får gärna ha en doktorshatt hemma
men ännu viktigare är det att hen är en modig människa
som vill och vågar förändring. En lågmäld rebell med
mycket humor. En vild visionär som älskar teamwork.
En människa som vill göra nytta här och i världen.
En kyrklig ledare som har tatuerat in Jesus och
jämställdhet på armen och som ger sitt allt för
en hållbarare värld.