Maria Widen | Präst

Lisa – en oväntad glänta i skogen
”På den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande” (Tranströmer)
Därför röstar jag på Lisa!

Hon arbetar för en öppen folkkyrka, där ett liv i Kristi radikala efterföljelse är viktigare än dogmer och doktriner Lisa vänder sig inte enbart till det redan omvända fåret utan också till de 99 andra fåren som inte riktigt förstått varför kristen tro angår dem
Hon tar deras längtan, deras tvivel på allvar. Lisa svarar på deras rop på sammanhang , en gemenskap att verka i bortom konsumism och yta. En kyrka i världen men inte av världen. Lisa folkets biskop – Borgå stifts nästa biskop