Mats Lindgård | domprost, Borgå

I 30 år har kvinnor och män arbetat tillsammans som präster. Till stor glädje för oss i församlingarna. Men hittills har stiftets ledande tjänsteinnehavare som biskop, domprost, stiftsdekan och prästassessorer alla varit män. I det kommande valet har Lisa enligt min åsikt de personliga egenskaper, den utbildning, de erfarenheter och de värderingar som behövs för att framgångsrikt fungera som biskop. Lisa kan därför med fördel bli den första kvinnan i ledningen för Borgå stift.