Pia Kummel-Myrskog | Chef för det kyrkliga arbetet, Finska Missionssällskapet

Lisa var min kollega på Stiftsrådet. Jag uppskattar hennes allmänbildning och förmåga att ifrågasätta. Hon vill och vågar leda fram till något nytt när det gamla inte längre fungerar. Och så har vi det gemensamt att vi båda jobbat i kyrkan i Latinamerika.