Tuija Wilman | församlingspastor i Kyrkslätts svenska församling

Lisa står stadigt med båda benen i det svenska och finska språket – viktigt för en biskop.
Lisa har också en värdefull upplevelse av att vara den som är i minoritet – som finlandssvensk i Tammerfors. Samt att vara en utlänning i ett nytt land  och en upplevelse av ”utanförskap” genom sin tid som missionär i Colombia.