Ulla-Maj Wideroos | Pensionär, Närpes

En trygg och modern ledare. En ledare som är närvarande. En folkets biskop. Allt detta får vi om vi väljer Lisa Enckell till vår biskop. Lisa är en energisk och klok människa. Just en sådan som vårt stift behöver. Därför stöder jag henne i biskopsvalet.