Yvonne Terlinden | TD, psykoterapeut, församlingspastor

Lisa Enckell har kontaktytor åt många håll. Särskilt glad är jag över att hon har ett hem i retreatrörelsen, och ett hjärta för kyrkan.