A-H

 • Brita Ahlbeck, kaplan, Esbo
 • Lotta Ahlfors, ungdomsteolog, Ingå
 • Maria Ahrenberg, kundrådgivare, Esbo
 • Mia Aitokari, projektkoordinator, Lovisa
 • Vesa Aitokari, maskinmästare, Lovisa
 • Risto Alaja, eläkeläispappi, Helsinki
 • Kaj Andersson, kaplan, Vanda
 • Maria Antas, Senior Advisor, Stockholm/Helsingfors
 • Johan Backholm, ped.mag, Vasa
 • Johanna Backholm, informatör, Vasa
 • Petra Berg, psykoterapeut, PM
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot, Helsingfors
 • Malena Björkgren, teologie doktor, församlingspastor, Åbo
 • Lolan Björkman, författare, f.d. Kyrklig ungdomsledare, Kronoby
 • Sussi Björkman, agrolog. Åbo
 • Maria Björnberg, fil.mag, Helsingfors
 • Denise Blomqvist, teol.stud. Pargas
 • Kristina Brander, pensionär, Iniö
 • Bettina Brandtberg, lektor, Esbo
 • Henry Byskata, prost, Vasa
 • Barbro Bäck, pensionär, Vörå (Maxmo)
 • Beatrice Bäck, pensionär, senior expert, Kyrkslätt
 • Carl-Gustaf Bäck, dipl. ekon., pensionär, Kyrkslätt
 • Catarina Bärlund-Palm, ledare för barnverksamhet, Tusby
 • Kent Danielsson, prost, Kumlinge
 • Sonja Djupsjöbacka, lärare, Helsingfors
 • Stefan Djupsjöbacka, teologie doktor, pensionerad kyrkoherde, Sibbo
 • Kurt Edlund, präst, Solna, Stockholm, Sverige
 • Camilla Ekholm, kaplan, Sibbo
 • Karin Eklund, pensionär, Malax
 • Christina Elving-Andersén, socionom, Helsingfors
 • Sirkka Liisa Enqvist, prost, Mariehamn
 • Barbro Eriksson, sjukhuspräst, Kyrkslätt
 • Malin Eriksson, teol.mag, överinspektör för bildningsväsendet, Pargas
 • Karin Erlandsson, författare, Mariehamn
 • Irma Ertman, ambassadör emerita, Helsingfors
 • Kira Ertman, tf kyrkoherde, Helsingfors
 • Nina Ewalds, docent i finansrätt, Helsingfors
 • Svante Ewalds, teologie doktor, prost h.c. i Stockholms stift, Helsingfors
 • Juanita Fagerholm-Urch, prost, Vårdö
 • Margareta Flink, merkonom/pensionär, Mariehamn
 • Anna Friman, studerande, Tölby
 • Eva Friman, skolgångsbiträde, tränare, Vasa
 • Jari Friman, kyrkoherde, Korsholm
 • Rose-Maj Friman, sjukhuspräst, Korsholm
 • Elisabet Fält-Grönqvist, pensionär, Pernå
 • Eija Grahn, församlingspastor, diakon, Åbo
 • Alina Granö, studerande, Helsingfors
 • Sara Grönqvist, kaplan, Pargas
 • Camilla Gunell, vicelantråd, Mariehamn
 • Peter Gustavson, prost, Åbo
 • Alf Günsberg, ekon.mag. Borgå
 • Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Finström
 • Titi Gävert, sakkunnig, Esbo
 • Leena Haavisto, fil.mag, Esbo
 • Roger Hafström, taxitrafikant, Pojo
 • Jeanette Hagman, talterapeut, Mariehamn
 • Kerstin Haldin-Rönn, pol.kand, Korsholm
 • Taina Hammaren, biträdande överläkare, Helsingfors
 • Liisa Hannukainen, studerande, Helsingfors
 • Tiina Harpf, kulttuuritoimittaja,Helsinki
 • Anna-Kaisa Hautala, kyrkoherde, Björneborg
 • Ann-Britt Hedman, pensionerad prost, Borgå
 • Fride Hedman, teologie doktor, Borgå
 • Sophia Heikkilä, skådespelare, Helsingfors
 • Nathalie Hellström, ungdomsarbetsledare, Mariehamn
 • Emilia Herlin, tradenom, Esbo
 • Tiina-Susanna Hirvonen, diakon, psykoterapeut
 • Carina Hjelt, hälsovårdsmagister, psykoterapeut, familjerådgivare, Grankulla  
 • Bo Holmberg, informatör, Karis
 • Liisa Hovila-Helminen, fil.mag, Lojo
 • Anna-Brita Hukka, spec.sjukskötare, pensionär, Tammerfors
 • Leena Huovinen, rovasti, johtava oppilatospappi, kisapappi
 • Karl af Hällström, prost, Lovisa
 • Siv-Britt Höglund, fil.mag, pensionär, Vasa
 • Gyrid Högman, pensionerad rektor, Mariehamn
 • Jessica Högnabba, studentpräst, Helsingfors
 • Patricia Högnabba, konfirmandteolog, Helsingfors